925 sterling silver zircon bracelet

Bạc được sử dụng trong một loạt các trang trí được làm bằng bạc, bạc là một trong kim loại quý, bạc, bạc sử dụng một loạt các quy trình, chế biến thành một loạt các đồ trang sức bạc, về cơ bản bao gồm bông tai, cổ, đồ trang sức, đồ trang trí, các loại đồ trang sức và ăn 5 chân. Sau khi thành lập mới Trung Quốc, đặc biệt là kể từ cuộc cải cách và mở cửa, bạc truyền thống, tiếp cận gia đình, vẫn yêu thương bởi nhiều người, đặc biệt là một số đồ trang sức ở vùng dân tộc thiểu số, như h ' Mông silversmith công nghiệp được phát triển rất tốt.