Opal = mắt mèo có hiệu lực?

Mắt mèo có hiệu lực đá quý đá màu xanh lá cây vàng nhiều hơn một

Chúng ta biết rằng ngọc bích đến trong nhiều màu sắc khác nhau, màu xanh như màu xanh Sapphire, Sapphire tím tím được gọi là. Cùng một cách, chúng tôi chỉ ở phía trước của mắt của mèo theo tên đá quý, chẳng hạn như một mắt mèo có hiệu lực của tourmaline tourmaline mắt mèo, với sillimanit được gọi là hiệu ứng mắt mèo của mắt mèo sillimanit. Nhưng có một trường hợp đặc biệt, là một hiệu ứng mắt mèo chrysoberyl, được gọi là đá Opal, điều này có thể chịu trong tâm trí.

Nguyên nhân của mèo mắt hiệu quả

Hiệu ứng mắt mèo nói chung là do kim vùi trong các khoáng vật trong đá quý đạo diễn song để sản xuất của.