Bộ trang sức tinh thể

Chi tiết sản phẩm

220497

tinh thể màu xanh biển 5 miếng rải rác trên chuỗi này, nhiều tinh thể tròn nhỏ trú cùng nhau, họ trở thành một toàn bộ, một chiếc vòng cổ quyến rũ được sinh ra. Đừng quên bông tai cùng màu xanh biển, không thể để mất nó. Thiết lập trang sức pha lê này là tốt nhất cho đám cưới.

Chuỗi 390 + 50mm, bông tai 14 * 9mm.


Yêu cầu thông tin