PIN, không tự phong cách

PIN, cung cấp cho người hội đặt trực tiếp trong quá khứ, nghĩa là "món quà cho mẹ." Trưởng lão được sử dụng để mặc quần áo hay váy và áo khoác, pin lớn, có vẻ như khá phong Nha. Thực tiễn của nó cao hơn vòng đeo cổ có thể được đeo trong tất cả các bộ phận của cơ thể, tại Đại lộ ngôi sao hay nhân dịp thời trang những năm gần đây, càng nhiều người trong nhiều cách khác nhau để mặc PIN, ăn liên lạc khi kết thúc của các hiệu ứng.