Nhẫn thông minh có thể được đồng bộ hóa với ứng dụng cuộc sống miễn phí

"Thông minh nhẫn" chúng tôi đã nghe nói nhiều tuyên bố rằng có thể biến đổi thông qua các cử chỉ kênh, trả lời một tin nhắn, hoặc thậm chí theo dõi dữ liệu. Nhưng này, thương hiệu thời trang Omate và Pháp Emanuel Ungaro vòng mới không phải là rất nhiều công nghệ. Hoặc, thông minh với chiếc nhẫn này trong một khu vực rất hạn chế. Nó chỉ làm cho một thông báo cụ thể rung động liên hệ với người dùng nếu kết nối điện thoại thông minh.