Vòng bạc Thái

Chi tiết sản phẩm

7004603

Khi Hoa đã gặp Thái bạc và ở lại cùng nhau trở thành một vòng, nó nói với bạn những gì là thời trang.

Màu bạc với một chút màu đen, đây là màu sắc độc đáo của Thái bạc, chúng tôi bạn đặt trên chiếc nhẫn bạc thái này, bạn sẽ tin rằng Hoa có thể là màu đen, chọn một cho bạn một nửa, cô ấy sẽ yêu bạn hơn!

Yêu cầu thông tin